TOXIC – Wijzigingen luchtregelgeving in Activiteitenregeling

Overgangsrecht ZZS bijlage 12B stofklassenlijst gewijzigd

Voor de stoffen en stofgroepen uit bijlage 12B van de Activiteitenregeling milieubeheer is het overgangsrecht aangepast van 1 januari 2025 naar 1 januari 2023.

Dit zijn stoffen en stofgroepen die een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) zijn, maar in de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) niet in een ZZS stofklasse waren ingedeeld. In het Activiteitenbesluit in 2016 zijn deze stoffen en stofgroepen alsnog in een ZZS stofklasse geplaatst, met een overgangstermijn tot 2025. Deze is nu verkort tot 1 januari 2023,

Lees verder…