Veel mis bij controle vrachtwagens met gevaarlijke stoffen A15 en A27

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft dinsdag 14 mei vrachtwagens gecontroleerd op de A15 en de A27. Bij vrachtwagens met gevaarlijke stoffen werd gecontroleerd of zij zich hielden aan de regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Lees verder…