Verontrustende PFOS/PFOA verontreiniging te Ronse: tot 31,6 maal bodemsaneringsnorm

Het Stadsbestuur van Ronse organiseert donderdag 2 september een bewonersvergadering rond de alarmerende overschrijding van PFOS en PFOA aan de oevers van de Molenbeek. Volgens het stadsbestuur gaat het om ‘verhoogde concentraties’. Climaxi kon het rapport inkijken en wil alvast signaleren dat het om alarmerende waarden gaat die tot 31,6 maal de bodemsaneringsnorm overschrijden.

Lees verder…