Voor de vraagbaak???? Verplichting ja of nee?

Vraag van de leden:

Laatst werd ik er op gewezen door een mede-student aan de opleiding Hoger Veiligheidskundige dat zij verplicht werden een Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen in te huren c.q. op te leiden. Nu vroeg ik mij af of dit ook voor ons geldt. Wanneer is men verplicht een Veiligheidsadviseur in te huren c.q. op te leiden? Wij hebben met name opslagtanks en procesleidingen wat dus niet duidt op transport over weg, spoor, lucht of zee, maar wij hebben ook beperkte hoeveelheden (bijv. gascilinders) die op ons terrein getransporteerd worden. Ook wordt er bij ons NaOH en NaCl overgepompt van opslagtanks naar tankwagens. Zouden wij op basis hiervan een Veiligheidsadviseur dienen te hebben?

Antwoord VVA:

Onderstaande paragraaf van het ADR (wegvervoer), ADN (binnenvaart) en RID (spoorvervoer) is van toepassing.

1.8.3.1 Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.

Voor zover ik het kan beoordelen vervoeren jullie niet, maar wordt er wel beladen, gevuld en gelost. Ik weet niet of jullie ook als afzender optreden, dan is een veiligheidsadviseur met ingang van 31 december 2022 ook verplicht.