Vraag van de leden; IKB PSD

Vanuit Keurmerk Plaagdierenbestrijding / IKB PSD is sinds 2020 een verplichting om een veiligheidsadviseur ADR te hebben. Toetsing vindt plaats door het checken op de aanwezigheid van een jaarverslag ADR.

In eerste instantie gold deze verplichting ook bij vrijstelling op basis van 1.1.3.6 ADR, maar nu is de regeling gelijk getrokken met de criteria op basis van 1.1.3.6 ADR.

Echter, om als bedrijf aan te tonen dat deze onder de vrijstellingsregeling valt, is een schriftelijke verklaring nodig van de Veiligheidsadviseur ADR. Hierin moet gemeld worden dat het bedrijf is vrijgesteld van deze verplichting.

Zie ook: https://www.avined.nl/nieuws/adr-jaarverslag-niet-nodig-hoe-toon-ik-dat-bij-de-controle-aan

Nu wil ik mijn vingers niet branden aan het opstellen van een verklaring dat een bedrijf is vrijgesteld van deze verplichting. Ik kan namelijk niet garanderen dat de hoeveelheid / aard van de bestrijdingsmiddelen wat op dat moment vervoerd wordt, onder de 1.000 punten blijft.

Hoe gaan jullie hier mee om / wat is jullie advies hierin?

Naar forum