Vuilstort Wieringermeer is het afvoerputje van Nederland

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft een vergunning afgegeven om op de vuilstort in de Wieringermeer 30 tot zwaar vervuild straalgrit te mogen storten, dit straalgrit is vervuild met Choorm-6, een zeer giftige verf waar al veel mensen aan zijn overleden. Chroom-6 valt onder de hoogste klasse van gevaarlijke stoffen. Daarnaast mag er ook nog eens 5000 ton steenwolgranulaat worden gestort.

Lees verder…