Webinar ‘Gevaarlijke stoffen en compliance – crisissituaties voorkomen en managen’

Bedrijven die zich bezighouden met gevaarlijke stoffen moeten aan strikte voorschriften voldoen om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen. Dit geldt in ieder geval voor bedrijven die zich bezighouden met transport, overslag, opslag en in- en export van gevaarlijke stoffen. Het bevoegd gezag (zoals de ILT, maar ook haven- en omgevingsdiensten) verleent de benodigde vergunningen, houdt toezicht op de naleving, handhaaft waar nodig. Hierbij kunnen bedrijven te maken krijgen met juridische aspecten in de interactie met het bevoegd gezag, maar ook onderling, naar aanleiding van een incident. Aansprakelijkheid en contractuele geschillen zijn in dat geval nooit ver weg.

Lees verder…