Weer regulier toezicht bij Esso in Rotterdam

DCMR houdt weer regulier toezicht bij de Esso Raffinaderij in Rotterdam. Begin 2018 was het bedrijf onder verscherpt toezicht geplaatst door Provincie Zuid-Holland naar aanleiding van een brand in de zomer van 2017.
Beëindiging verscherpt toezicht.

Lees verder…