Wijze van toezicht bij mobiele apparatuur en UN-verpakkingen

Werkgevers zijn verplicht om de gevaren met explosieve atmosferen en de bijzondere risico’s die daaruit kunnen voortvloeien te beoordelen. Dit moet een plek krijgen in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Deze gevaren kunnen bestaan op plaatsen waar wordt gewerkt met brandbare stoffen of waar brandbare stoffen kunnen ontstaan of vrijkomen. Dit leggen werkgevers schriftelijk vast in een zogenoemd explosieveiligheidsdocument.

Lees verder…