Actualisatie van de rekenmethode risico’s doorgaand vervoer gevaarlijke stoffen over spoor

Grondstoffen en producten uit de chemische industrie worden onder andere via het spoor vervoerd. Deze grondstoffen en producten kunnen brandbaar en giftig zijn, wat risico’s met zich meebrengt voor de omgeving. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  adviseert om de rekenmethode te actualiseren. Deze rekenmethode wordt gebruikt om risico’s voor de omgeving in te schatten.

Lees verder…