ADR-boeken niet compleet, deel I

Beste opleider,

 

Bij de CCV-examens Veiligheidsadviseur gebruiken de kandidaten de wetboeken ADR. De afspraak is dat er niet in deze boeken geschreven mag zijn. In de boeken zijn alleen tabjes/post-its, markeringen en kleine correcties van tekstuele fouten toegestaan.

 

Echter, deze week heeft een aantal opleiders ons gemeld dat er in diverse boeken (in ieder geval het boek van de SDU, maar naar alle waarschijnlijkheid ook in andere boeken en in de download van internet) fouten staan. Wij hebben dit gecontroleerd. Het gaat hier niet om kleine verkeerde/ontbrekende informatie. Een flink aantal pagina’s ontbreken in de boeken en er zijn delen van tabellen weggevallen.

 

Het  CBR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de boeken die kandidaten gebruiken maar we willen voorkomen dat kandidaten hier de dupe van worden. Daarom wil ik jullie vragen er voor te zorgen dat de kandidaten in het bezit komen van de ontbrekende informatie. Hierbij geeft CCV  de kandidaten toestemming om deze aanvullende informatie in hun boeken op te nemen.

 

Deze informatie heb ik tevens verstuurd naar de medewerkers op de examencentra, zodat kandidaten geen problemen krijgen als er in de boeken extra informatie is opgenomen.

 

Ik vertrouw erop jullie voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Coby Dieke

Senior productmanager

CBR divisie CCV