ADR-boeken niet compleet, deel II

Beste opleiders examens Veiligheidsadviseur,

 

Vorige week heeft u van mij, met betrekking tot de examens veiligheidsadviseur, onderstaande mail gekregen. Deze mail ging over de incompleetheid van de ADR-boeken SDU en de Nederlandse vertaling van het

ADR 2019 op interne. (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/adr).

 

Inmiddels is ook geconstateerd dat er onjuistheden staan in de ADR-boeken van JD Knowledge, met name in tabel 3.2. Deze tabel heeft een behoorlijke omvang. Mocht het nodig zijn, dan hebben de kandidaten toestemming van CCV  om tabel A van hoofdstuk 3.2.  van het ADR  als losse bijlage mee te nemen naar het examen Veiligheidsadviseur. De medewerkers op de examenlocatie worden hierover vandaag geïnformeerd. Onderstaande mail  van 7-11 blijft eveneens van toepassing.

 

De betreffende uitgevers en het ministerie zijn door ons op de hoogte gesteld. Zodra er meer bekend is zal ik u informeren.

 

Beste opleiders,

 

Bij de CCV-examens Veiligheidsadviseur gebruiken de kandidaten de wetboeken ADR. De afspraak is dat er niet in deze boeken geschreven mag zijn. In de boeken zijn alleen tabjes/post-its, markeringen en kleine correcties van tekstuele fouten toegestaan.

 

Echter, deze week heeft een aantal opleiders ons gemeld dat er in diverse boeken (in ieder geval het boek van de SDU, maar naar alle waarschijnlijkheid ook in andere boeken en in de download van internet) fouten staan. Wij hebben dit gecontroleerd. Het gaat hier niet om kleine verkeerde/ontbrekende informatie. Een flink aantal pagina’s ontbreken in de boeken en er zijn delen van tabellen weggevallen.

 

Het  CBR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de boeken die kandidaten gebruiken maar we willen voorkomen dat kandidaten hier de dupe van worden. Daarom wil ik jullie vragen er voor te zorgen dat de kandidaten in het bezit komen van de ontbrekende informatie. Hierbij geeft CCV  de kandidaten toestemming om deze aanvullende informatie in hun boeken op te nemen.

 

Deze informatie heb ik tevens verstuurd naar de medewerkers op de examencentra, zodat kandidaten geen problemen krijgen als er in de boeken extra informatie is opgenomen.

 

Ik vertrouw erop jullie voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Coby Dieke

Senior productmanager

CBR divisie CCV