Analyse van incidenten bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  analyseert de aard, omvang en oorzaak van incidenten bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in Nederland. Uit de analyse van de zeventien incidenten die gebeurd zijn in 2019 en 2020 blijkt dat voornamelijk menselijke fouten of materiaalverzwakking de directe oorzaken van de incidenten waren.

Lees verder…