Coronavirus: Inspectiedienst ILT past werkzaamheden aan

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vanwege de landelijke coronamaatregelen ervoor gekozen haar werkwijzen aan te passen. De dienst voert tijdelijk minder inspecties op locatie uit en werkt meer digitaal. De ILT houdt onder meer toezicht op het transport van gevaarlijke stoffen. Om dit ook in crisistijd goed te laten verlopen, zijn meer aanpassingen nodig. Hierover is evofenedex met de dienst en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek.

Lees verder…