Multilaterale overeenkomsten over verlenging van certificaten voor personen werkzaam in het vervoer van gevaarlijke stoffen

Bijgaand ter informatie de multilaterale overeenkomsten m.b.t. Het ADR, het RID en het ADN m.b.t. de verlening van de geldigheid van certificaten/diploma’s tot eind 2020.

De overeenkomsten zijn internationaal al van kracht, in Nederland volgt publicatie in de Staatscourant z.s.m.

NL Versie MO324_ADR

ADN M025 Tekenexemplaar_NL

200319 – MO RID tekenversie NL