ECHA voegt 5 nieuwe stoffen toe aan de SVHC-lijst

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op dinsdag 23 januari 2024 een nieuwe versie van de SVHC-lijst gepubliceerd. Er zijn 5 nieuwe stoffen aan de SVHC-lijst toegevoegd. Voor deze stoffen geldt dat deze op de nominatie staan om opgenomen te worden in de REACH-bijlage XIV, ookwel bekend als de autorisatielijst.

Lees verder…