RIVM wijst op risico’s stoffen die waterstof vervoerbaar maken

Waterstof wordt gezien als een veelbelovend soort schone energie, maar het vervoeren en opslaan ervan brengt ook weer nieuwe risico’s met zich mee. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt dat daar meer aandacht voor moet komen. Al in de „ontwerpfase” van nieuwe waterstoftoepassingen moet worden nagedacht over „mogelijk schadelijke effecten voor mens en milieu”. Als het kan, moet het gebruik van gevaarlijke stoffen worden vermeden.

Lees verder…