evofenedex wil veilige en werkbare regels voor spoorvervoer gevaarlijke stoffen

Ook in 2019 is in heel Nederland langs de aangewezen hoofdroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (Basisnet) weer aan het basisbeschermingsniveau voldaan. Dit meldt staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer in haar jaarlijkse verslag over de werking van Basisnet. Wel zijn voor de routes over het spoor opnieuw de zogenaamde risicoplafonds overschreden. Bij weg en water is dit niet het geval. Om de overschrijdingen structureel op te lossen, is het programma Robuust Basisnet in gang gezet, waaraan ook evofenedex bijdraagt. Volgens evofenedex is een robuust Basisnet-spoor veilig, flexibel en in balans met de leefomgeving langs het net.

Lees verder…