Inspectie SZW vraagt meer aandacht voor beroepsziekten

Beroepsziekten gaan gepaard met veel persoonlijk leed en hoge (maatschappelijke) kosten. Maar preventie van beroepsziekten heeft lang in de schaduw gestaan van het voorkómen van arbeidsongevallen en onveilige werksituaties. Het rapport ‘Beroepsziekten in beeld’ van de Inspectie SZW laat zien dat er meer moet gebeuren om beroepsziekten te voorkomen.

Lees verder…