Leden werven leden ACTIE

Leden werven leden

 

Als VVA zijn we een vereniging voor en door leden.

Met ruim 500 leden zijn wij een levendige vereniging waarbij er veel voor en door leden wordt gedaan.

 

Echter als vereniging hebben wij te maken met de gevolgen van de AVG.

In het verleden kregen wij als vereniging regelmatig een overzicht van het CBR/CCV van geslaagde veiligheidsadviseurs. De AVG heeft dit echter onmogelijk gemaakt.

Ook het versturen van onze informatie met het pasje naar de nieuwe veiligheidsadviseurs loopt vast op een logistiek probleem. De belangrijkste bron van informatie over nieuwe potentiele leden voor onze vereniging is hiermee weggevallen. Zoals in elke vereniging wisselt het ledenbestand, zo ook bij de VVA. Echter we moeten er wel alert op zijn dat we niet in een dalend aantal leden terecht komen. Als bestuur hebben we ons de afgelopen periode afgevraagd hoe we een andere manier kunnen bedenken om toch de potentiele nieuwe leden te bereiken en daarmee het ledental te stabiliseren of zelfs te verhogen.

 

Eén van de manieren is een lid werft lid actie.

We zijn een actieve vereniging en u als lid bent uiteraard ook onze ambassadeurs.

 

Als bestuur doen we een beroep op u als lid om eens in uw omgeving en netwerk te kijken of er wellicht veiligheidsadviseurs zich in dat netwerk bevinden die nog geen lid zijn van de VVA. U kunt ze overtuigen om wel het lidmaatschap aan te gaan. Het lidmaatschap is slechts €90 per jaar en veel bedrijven/werkgevers zijn zelfs bereid deze kosten te vergoeden.

 

Voor u als bestaand lid zit hier ook een voordeel aan.

De vereniging blijft een levendige vereniging dat willen we uiteraard allemaal, maar om het nog aantrekkelijker te maken biedt het aanbrengen van een nieuw lid u als bestaand lid een financieel voordeel. U krijgt 50% korting op uw jaarlidmaatschap volgend op het jaar dat u een lid aanbrengt. Dus als u dit jaar nog een nieuw lid aanbrengt profiteert u hier al het komende jaar van.

 

Er zijn een aantal logistieke spelregels:

  • U stuurt als bestaand lid een email naar het VVA Bureau met daarin de naam en email gegevens van het (potentiele) nieuwe lid. Het nieuwe lid krijgt dan een inschrijfformulier toegezonden of wordt verzocht het aanmeldformulier op de website in te vullen. Indien het nieuwe lid zich daadwerkelijk inschrijft wordt uw korting geregistreerd;
  • U kunt ook het potentiele nieuwe lid een (papieren) inschrijfformulier laten invullen en dat kunt u dan zelf opsturen (of inscannen en mailen) aan het VVA bureau;
  • Belangrijk is dat gelijk de koppeling gemaakt kan worden tussen aanbrengend lid en het potentiele nieuwe lid.
  • De korting op het lidmaatschap wordt als aanmoediging slechts éénmaal verstrekt;
  • Het nieuwe lid komt bij inschrijving niet in aanmerking voor de korting;
  • Om de koppeling te kunnen maken zijn de aanmeldingen via het elektronisch aanmeldformulier op de website die niet vooraf gemeld zijn uitgesloten van deelname.

 

Wij hopen als bestuur dat wij een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.

 

Het VVA Bestuur