Nieuwe Nederlandse SZW-lijst januari 2021 is gepubliceerd

De nieuwe Nederlandse SZW-lijst januari 2021 is gepubliceerd. Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers tegen blootstelling aan CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen te beschermen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) publiceert ieder halfjaar een bijgewerkte lijst met CMR stoffen in de Staatscourant.

Lees verder…