Veel mis bij vervoer van lachgas

Bij de controle van een koerier is de politie er (nogmaals) achtergekomen dat regels blijkbaar niet altijd voor iedereen duidelijk zijn en/of misschien niet gelden. Ook het behalen van een ADR bewustheidheidscursus omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen betekent blijkbaar niet altij dat iemand inzicht heeft in de gevaren omtrent het vervoer van bijvoorbeeld lachgas.

Lees verder…