Nieuwe SZW-lijst 3 januari 2022 is verschenen

De nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en met voor de voortplanting giftige stoffen is 3 januari 2022 verschenen. Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Bij de stofgroepen is duidelijker beschreven welke stoffen daar wel of niet onder vallen;
  • De ATP 17 voor Annex VI van de CLP verordening van REACH is verwerkt, wat betekent dat de lijst een behoorlijk aantal nieuwe stoffen bevat;
  • Er zijn een aantal stoffen teruggeplaatst welke eerder verwijderd waren.

In totaal staan er ruim 30 significante wijzigingen in de lijst. Van groot belang dus om uw wettelijk stoffenregister weer te updaten.

Lees verder…