Onafbreekbare chemische stoffen toch afbreken: wetenschappers vernietigen PFAS in heet water

De gevaarlijke chemische PFAS-stoffen, waarvan PFOS er één is, kunnen afgebroken worden in water dat extreem verhit wordt. Nochtans staan die stoffen bekend als “onafbreekbaar”. Deze ontdekking zou een rol kunnen spelen om PFAS-vervuiling via afvalwater mee te vermijden, al is de vraag hoe betaalbaar dat zou zijn.

Lees verder…