Steeds meer ‘giftreinen’ denderen ‘door woonwijken’ in Brabant en beletten woningbouw

West-Brabant vreest voor een forse groei van het aantal treinen met gevaarlijke stoffen, en de consequenties daarvan voor de woningbouw in het gebied.

Lees verder…