Veiligheidswaarschuwing LL-blokken JNS

In het kader van de JNS Urgent Procedure, heeft ERA een actieplan gepubliceerd over “Extreme effects of thermal overload in special cases of freight operation”. Naar aanleiding van de incidenten met LL-remblokken van het type IB 116* in Italië heeft de ERA op 2 februari 2022 op zijn website het resultaat van de JNS Urgent Procedure gepubliceerd over “Extreme effecten van thermische overbelasting in bijzondere gevallen van goederenvervoer”. De goedgekeurde maatregelen zijn te vinden in deel 2 van het eindverslag (Part 2: Action plan containing short-term risk control measures).

Lees verder…