Voorlopige lijst ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten opgesteld

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten NCvB heeft maandag een voorlopige lijst met vijftien beroepsziekten aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De lijst dient als uitgangspunt bij het opstellen van de tegemoetkomingsregeling.

Lees verder…